Zaprašivanje komaraca

U pećinačkoj opštini počelo je zaprašivanje larvi komaraca i trajaće sve do 10. aprila.

Preduzeće Eko-San d.o.o vršiće ovaj avio tretman kojim će obuhvatiti priobalje reke Save sa rukavcima i izlivima, kao i područje Obedske bare.

Prilikom tretmana koristi se preparat Vectobac WG, koji nije otrovan, pa tako nema ni štetno dejstvo za pčele.