Zajedničke patrole na granici

Direktor policije Vladimir Rebić danas se sastao sa direktorom hrvatske policije Nikolom Milinom na Graničnom prelazu Batrovci/Bajakovo, gde su razgovarali  o uspostavljanju zajedničkih mešovitih patrola na granici. Rebić i Milina su na sastanku konstatovali da je saradnja dve policije veoma dobra i da je karakterišu otvorenost, pouzdanost i efikasnost u suzbijanju svih vidova kriminaliteta, posebno prekograničnog. Tom prilikom razgovaralo se o uspostavljanju zajedničkih mešovitih patrola, koje će obezbediti bolju zaštitu državne granice, suzbijanje ilegalnih migracija i bolju razmenu informacija o stanju bezbednosti na zajedničkoj državnoj granici.