Uređenje javnih površina u Rumi (Video)

JP “Komunalac“ u Rumi, aktivno radi na uređenju javnih zelenih površina u gradu, prema planu i programu Direkcije za izgradnju grada Rume. Planom je predviđeno košenje travnjaka, uređenje cvetnih gredica, zaštita drvoreda, prihrana i zalivanje.