Učenje slovenačkog jezika (Video)

Slovenačka akademska slikarka Majda  Zorko-Gasparič, supruga ambasadora Slovenije, posetila je Rumu i prisustvovala nastavi pohađanja slovenačkog jezika. Svojim prisustvom i  radom sa decom, potvrdila je da veza Srbije i Slovenije sve više jača, ne samo u ekonomskom već i u  kulturnom, društvenom i umetničkom smislu.