Stanje pšenice

Usevi pšenice se nalaze u različitim fazama vlatanja, od faze početak rasta stabljike, do faze drugo kolence, najmanje 2 cm iznad prvog. Vizuelnim pregledima useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, rđe i pepelnice žita. U zavisnosti od regiona, sortimenta, uzrasta pšenice, gustine useva i drugih faktora, registruju se, različiti procenti zaraženih biljaka sa ova tri patogena. Na pojedinim parcelama, uočeno je, širenje infekcije ka gornjim listovima, a simptomi se nalaze i na listovima drugog kolenca. Uspešna zaštita protiv bolesti pšenice, podrazumeva prvenstveno, čuvanje lista zastavičara, ali i dva do tri lista ispod njega, kako bi se fiziološki procesi neometano odvijali. Proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice, na prisustvo simptoma biljnih bolesti. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma bolesti na 10% biljaka, na listu drugog kolenca, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od  registrovanih fungicida.