Renoviranje toaleta

Preuzeta fotografija

Osnovna škola “Braća Grulović” iz Beške dobila je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje 3.600.000,00 dinara za potpuno renoviranje mokrih čvorova. Dobijena sredstva biće dovoljna za izradu projektne dokumentacije i renoviranje 6 muških i 6 ženskih toaleta za đake i dva za nastavno osoblje. U proizemlju objekta dva toaleta biće prilagođena osobama sa invaliditetom.