Realizacija projekta za smanjenje siromaštva

Povodom početka realizacije projekta “Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja, u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, objavljen je Javni poziv na prezentaciju projekta svim zainteresovanim licima koja žele da pokrenu sopstvenu poslovnu delatnost. Poziv se prvenstveno odnosi na nezaposlene, mlade, Rome i žene. Prezentacija projekta biće organizovana u sredu, 18. aprila, u sali SO Šid, u terminima od 10 i od 12 časova. Na prezentaciji će biti objašnjeni detalji projekta i uslovi konkurisanja, a zainteresovani će moći da preuzmu prijavne formulare te da se informišu o načinima pokretanja poslovne delatnosti kroz projekat koji realizuju Opština Šid i nemačka nevladina organizacija “Help”, a finansira švedska agencija za međunarodnu saradnju SIDA uz finansijsko učešće gradova i opština.