Projekat za smanjenje siromaštva

Prezentacija projekta “Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja, u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, za lica koja žele da pokrenu sopstvenu poslovnu delatnost, biće održana sutra, u sali Skupštine opštine Šid. Poziv se prvenstveno odnosi na nezaposlene, mlade, Rome i žene. Prezentacija će biti organizovana u terminima od 10 i od 12 časova. Projekat realizuju Opština Šid i nemačka nevladina organizacija “Help”, a finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju SIDA, uz finansijsko učešće gradova i opština.