Prihvatilište (Video)

U najvećoj zatvorskoj jedinici u Srbiji, samo pre nekoliko meseci u Kazneno – popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, otvoreno je Prihvatilište za pse i to kao rezultat saradnje Misije OSCE u Srbiji, nemačke organizacije HELP, Grada Sremska Mitrovica i KPZ – a. Osnovni cilj jeste, da se osuđenicima omogući resocijalizacija tokom odsluženja kazne uz druženje i rad sa psima, a ujedno i pomoć lokalnoj samoupravi da pse lutalice sa ulica izmesti u opremljen prostor koji zadovoljava sve standarde za boravak i smeštaj pasa. U dane vikenda ovde je potpisan i novi sporazum o saradnji, a  organizovan je  i Dan otvorenih vrata.