Preporučena zaštita pšenice

Usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve, nalaze se u različitim fazama, čak i u fazi otvaranja rukavca lista zastavičara. Registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice i napad lisnih vaši. Proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice. Da bi se ostvario puni efekat produženja vegetacije, a samim tim i povećanje prinosa preporuka stručnjaka je da se uradi zaštita pešnice.