Novi kiper (Video)

Zajedničkim zalaganjem Opštine i JKP “Komunalac” nabavljen je još jedan kamion kiper za potrebe ovog komunalnog preduzeća. Kamion je namenjen za potrebe zimske službe, kao i za prikupljanje kabastog smeća na teritoriji inđijske opštine.