Nova ulaganja

U Sremskoj Mitrovici, u narednom periodu, pored radova na kompletnoj rekonstrukciji Ulice Vuka Karadžića, radiće se na još nekoliko važnih projekata, naročito u oblasti obrazovanja. Prema rečima v.d. načelnika za opšte i zajedničke poslove i imovinu Miroslava Jokića, u planu je i Trg investitora, koji će biti izgrađen na samom ulasku u jedini sremski grad.