Neuobičajeno mali promet na berzi

Preuzeta fotografija

Ovu nedelju na “Produktnoj berzi“ karakteriše neuobičajeno mali promet za ovaj period godine. Razlog, pre svega, leži u smanjenoj ponudi, koja je posledica intenzivnih prolećnih radova, koji su u kašnjenju zbog loših vremenskih uslova krajem marta.  Ponderisana cena kukuruza je iznosila 17,50 dinara/kg bez PDV-a. Pšenicom se trgovalo po 18,00 dinara/kg bez PDV-a, sa parametrima kvaliteta protein, preko 13% i gluten preko 27%, što je ujedno i ovonedeljna ponderisana cena. Što se tiče soje zrna, posle dužeg perioda stagnacije cena, možemo reći, da je došlo do skoka cene ove uljarice. Soja se kretala u cenovnom opsegu od 45,20 do 45,80 dinara/kg bez PDV-a.