Krastavac salatar

Krastavac salatar se u plastenike bez grejanja rasađuje u proleće – krajem marta i početkom aprila, a bere se u maju i junu. Za berbu u maju najbolje je da se rasađuje u plastenike sa dvostukom folijom jer je u njima manja razlika između dnevnih i noćnih temperatura. Krastavac voli vodu, u početku navodnjava se ređe, a kada počne plodonošenje, svakodnevno. Treba ga ishranjivati azotom, fosforom i kalijumom koji se dodaju sa navodnjavanjem.