Kazna ako nemate dozvolu za uklanjanje

Prema novoj Odluci o merama za uklanjanje objekata, propisano je da je obavezno imati dozvolu o uklanjanju objekta na teritoriji Sremske Mitrovice, odnosno njegovog dela. Kazniće se svako ko ne poštuje tu odredbu i to u fiksnom iznosu od 150 000 dinara za pravno lice, 25 000 dinara odgovorno lice u pravnom licu, kao i 75 000 dinara za preduzetnika-izvođača radova, odnosno fizičko lice vlasnik objekta.