Javna rasveta u radnoj zoni “Rumska petlja” (Video)

Nedostatak javne rasvete u radnoj zoni “Rumska petlja” otežavao je saobraćaj unutar zone, i činio je manje privlačnom za potencijalne investitore. Izgradnjom javne rasvete u delu radne zone “Rumska petlja“, stvoriće se bolji uslova za poslovanje u opštini Ruma i privući mnogi investitori. Radovi se izvode bez poteškoća i planirani rok za završetak radova je 9. maj.