Izgradnja kapele (Video)

Na pravoslavnom groblju u Berkasovu počela je izgradnja kapele, koja će služiti i za sahrane na obližnjem rusinskom groblju. Postavljeni su temelji, a ovih dana če biti priključena voda.