Isplate sporova

Rumski većnici na poslednjoj sednici dali su saglasnost Opstinškom pravobranilaštvu na zaključenje sudskog poravnanja sa više lica. Neki od njih su tužili Opštinu, jer su svojevremeno otpušteni na nazakonit način. Predsednik, Slađan Mančić, je rekao da je u pitanju “miraz” iz prethodnog perioda i da je na osnovu raznih sporova Opština Ruma isplatila skoro 30 miliona dinara.