Donacija pčelarima opštine Ruma

U okviru programa sufinansiranja pogona novih tehnologija u AP Vojvodini, Pokrajinska vlada je odobrila donaciju jedinicama lokalnih samouprava za registrovana pčelarska društva u vidu lekova i preparata. Vrednost donacije za rumske pčelare je nešto preko 250.000 dinara, a uključuje lek Varotom i preparat Forsatom B. Opština Ruma je lekove i preparate ruskim pčelarima podelila srazmerno broju košnica, a uskoro mogu da očekuju i republički i pokrajinski konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i nabavke novih pčelinjih društva.