Dobijena sredstva

Preuzeta fotografija

Za projekat izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naseljenom mestu Donji Tovarnik II faza, Opštini Pećinci su odobrena sredstva u iznosu od 33.751.070,00 dinara, od čega Pokrajina obezbeđuje 9.972.370,00 dinara, a Opština 23.751.070,00 dinara, dok su za projekat Sanacija hidrotehničke i elektroopreme na izvorištu Obrež odobrena sredstva u iznosu od 3.780.640,00, od čega 2.646.448,00 obezbeđuje Pokrajina, a lokalna samouprava 1.134.192,00 dinara. Ugovore je ispred Opštine Pećinci, u zgradi Pokrajinske vlade potpisao Zoran Vojkić zamenik predsednika opštine. Ugovore vredne 500 miliona dinara za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i kanalizacije na teritoriji Vojvodine u 2018. godini, predstavnicima 28 lokalnih samouprava uručili su potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević.