Biciklistički kamp

U Starom Slankamenu biće realizovan projekat Eurovelo 6, evropska biciklistička ruta. Ovaj projekat je od istorijskog značaja za Stari Slankamen jer je u okviru njega planirana izgradnja biciklističkog kampa koji će biti ucrtan u sve evropske i svetske biciklističke mape. Kroz inđijsku opštinu evropska biciklistička ruta prolazi kroz Čortanovce, Bešku, Krčedin i Stari Slankamen.