50 sadnica lipe ulepšalo Ogar

U selu Ogar, intenzivno se radi na ulepšavanju naselja, sa željom da Ogar bude lepši i zdraviji za sve, naročito za mališane. Zato je sprovedena akcija u koju su se uključili i meštani ovog sela, te je zasađeno 50 sadnica lekovitog i mirisnog drveta lipe. Oko dečijeg igrališta, školskog dvorišta, kapele na mesnom groblju i izvorišta mesnog vodovoda, ovi zasadi drveća dobili su svoje mesto, i obeležili tek jednu od mnogih najavljenih akcija povodom ulepšavanja životnog okruženja.