Studentske stipendije (Video)

Predsednik Opštine Pećinci, Željko Trbović, potpisao je danas ugovore o stipendiranju sa ukupno 45 studenata. Pravo na stipendiju po konkursu ostvarilo je 27 studenata, koje će Opština finansirati sa po 9 hiljada dinara, a dodeljeno je i 18 stipendija studentima u stanju socijalne potrebe u visini od 5 hiljada dinara mesečno.