Sredstva za projekat (Video)

Među prvima u Srbiji, Sremska Mitrovica je uspostavila sistem jedinstvene radio-veze službi koje reaguju u hitnim situacijama. Tu spadaju i Hitna medicinska pomoć, vatrogasne službe i drugi, a sve je rezultat pilot-projekta, koji je pokrenut pre dve godine. Grad Sremska Mitrovica, u okviru ovog projekta, izdvaja značajna sredstva, a kažu da će rezultati biti vidljivi u skorijem periodu.