Rok za setvu repe

Preuzeta fotografija

U našim agroekološkim uslovima optimalan rok za setvu šećerne repe je od 05. do 25.marta. Ovo je kalendarski rok, ali setvu treba započeti onda kada se površinski  sloj zemljišta od 5 cm zagreje na 6°C. Preduslov za uspešnu proizvodnju šećerne repe je blagovremena i kvalitetna setva. Njen kvalitet, zavisi od toga kako je izvedena predsetvena priprema zemljišta. Mana, ranog roka setve je osetljivost klijanaca na prolećni mraz. Duboka setva takođe nije poželjna, jer tada repa dugo niče i može da dođe do propadanja određenog procenta biljaka. Poželjno je ujednačenoI ravnomerno  nicanje.