Predstojeća setva šećerne repe (Video)

Ratari šećerni repu smatraju kraljicom ratarskih kultura, čiji  je kalendarski rok za setvu po agroekološkim uslovima  od 5. do 25. marta . Njen kvalitet zavisi od toga kako je izvedena predsetvena priprema zemljišta. Posetili smo zemljoradnike da vidimo da li su vremenske prilike uticale na  pripreme zemljište i kakve su prognoze za ovu godinu.