Najavljena eksterna revizija budžeta (Video)

Prema Zakonu o budžetskom sistemu, Opštinsko veće u Rumi prihvatilo je predlog Odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog budžeta za 2017. godinu. Funkciju eksternog revizora može vršiti lice stručno u oblasti revizije finansijskih izveštaja, a izbor i angažovanje revizora vršiće se u skladu sa predviđenim zakonskim propisima.