Minimalne naknade – troškovi održavanja stambenih zgrada (Video)

Na teritoriji Opštine Ruma izglasana je Odluka o minimalnom iznosu naknade za tekuće investiciono održavanje i minimalne naknade za prinudnog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Ovom odlukom tačno je utvrđen iznos od 200 dinara za tekuće održavanje stana i poslovnog prostora u zgradama koje nemaju lift, dok je u zgradama sa liftom ovaj iznos uvećen za 100 dinara na mesečnom nivou.  Prema Odluci predviđena je i  naknada od 300 dinara za postavljanje prinudnog upravnika tamo gde stambena zajednica nije sama izglasala upravnika zgrade.