Kako domaće životinje preživljavaju zimu? (Video)

I za životinje nastupa težak period, one treba da izdrže zimu i ne treba da budu lišene svojih osnovnih potreba. Ako imaju odgovarajući smeštaj i sklonište, obezbeđenu hranu i vodu, ako su zdrave, i ako su adekvatnom ishranom uspele da obezbede sloj masnoće, zimsko krzno ili perje, ako se kreću po potrebi – izdržaće zimu.