Kadrovski plan Opštine Ruma

Na sednici Opštinskog veća u Gradskoj kući u Rumi danas se razmatrala odluka o izmenama i dopunama Kadrovskog plana opštinske Uprave i Opštinskog pravobranilaštva. S obzirom da je još uvek na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, organi opštinske uprave nisu u poziciji da povećaju broj zaposlenih u upravi, ali je u skadu sa potrebama napravljena preraspodela radnih mesta.