Jedinstvena radio-veza u Mitrovici (Video)

Među prvima u Srbiji, Sremska Mitrovica je uspostavila sistem jedinstvene radio-veze službi koje reaguju u hitnim situacijama. Tu spadaju i Hitna medicinska pomoć, vatrogasne službe i drugi, a sve je rezultat pilot-projekta, koji je pokrenut pre dve godine. Cilj je da se ne dupliraju pozivi hitnim službama i da se uz pomoć radio-veze ubrza izlazak na teren i na taj način spreči povećanje broja žrtava. Nadležni kažu da bi se za oko 10% najmanje mogao povećati broj spasenih života na ovakav način, za početak.