Počela predaja zahteva za biljnu proizvodnju (Video)

Prema aktuelnom Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, juče, 1. marta, počelo je podnošenje zahteva za ostvarivanje ovih podsticaja. Kulture za koje se osnovni podsticaji mogu ostvariti su sve kulture navedene u Šifrarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.