Završena licitacija (Video)

Poslednjeg dana javne licitacije za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Šid, najviša izlicitirana cena iznosila je 81.645 dinara za 1,17 ha u katastarskoj opštini Kukujevci.

Svi ponuđači koji su platili depozite, izlicitirali su sve što su i planirali. Na licitaciji je u ponudi bilo nešto preko 763 hektara zemljišta po programu za 2017. godinu i preko 49 hektara po programu zaštite, uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini. Danas su ponuđene parcele u katastarskim opštinama Kukujevci, Molovin, Morović, Privina Glava, Sot i Šid.

Dragan Medić iz Šida obrađuje oko 100 hektara zemljišta. Seje, kaže, sve kulture: pšenicu, uljanu repicu, soju, suncokret i kukuruz. Poljoprivrednik nije lako biti, ali bez dobre organizacije, vere, strpljenja u ono što se radi, nema ni uspeha.

Javna licitacija za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Šid protekla je u fer i korektnoj atmosferi.