Stare i nove sorte voća

Petrovača, slatkara, krstovača, kolačara samo su neka od imena starih sorti jabuka koje su nekada bile veoma zastupljene na našem području. Pored njih ima i starih sorata breskvi, dunja, ali i krušaka, koje su sa jabukama najzastupljenije na površinama u našoj zemlji. Iako imaju kvalitet i ukus intenzivna proizvodnja, ipak je okrenuta ka novijim sortama.

U ponudama rasadnika mogu se pronaći autohtone – stare sorte voćaka. Ipak, kod proizvođača koji se bave intenzivnom proizvodnjom one nisu u velikoj meri zastupljene. Novije sorte preuzele su primat, ali određene površine znaju biti pod nešto starijem sortimentu.

Stručnjaci ističu da su stare sorte jabuka i krušaka kojih ima najviše na površinama pri vikend naseljima i okućnicama, izuzetno kvalitetne. Takođe, napominju da otpornost jeste povećana kada su u pitanju bolesti na pojedinim sortama, ali da to varira i od podneblja do podneblja.

Pri izboru starih sorti treba obratiti pažnju i na karakteristike koje mogu da variraju po pitanju ukusa tako da je najbolje, po rečima stručnjaka, isprobati željeni sortiment, pa tek onda ukoliko zadovoljava zahteve, pristupiti sadnji.