Slabo trgovanje

Preuzeta fotografija

Negativan trend kretanja cena primarnih poljoprivrednih proizvoda je nastavljen i ove nedelje. Neuobičajno za ovo doba godine je da su cene niže u odnosu na one u žetvi. Konkretno, cena kukuruza je poslednjeg dana trgovanja bila na nivou od 15,50 dinara bez PDV-a, što je za 12,5% pad u odnosu na cenu zabeleženu u žetvi. Takođe, to predstavlja najnižu cenu kukuruza od novembra 2016. godine. Cena pšenice je takođe u padu, ali i pored toga kupci nisu bili zainteresovani za trgovanje. Zrno soje je takođe beležilo negativan cenovni trend. Zrno je za 8,16% jeftinije nego u žetvi i na najnižem nivou je od sredine januara 2017. godine. Ove nedelje su svi ugovori zaključeni po jedinstvenoj ceni od 45,00 dinara bez PDV-a.