Samostalnost javnih preduzeća u Rumi

Nakon sednice Opštinskog veća u Rumi, predsednik Opštine, Slađan Mančić, osvrnuo se na rad javnih preduzeća u Opštini Ruma. Napomenuo je da javna preduzeća moraju biti samostalnija u svome radu, kao i to da sama moraju da se izbore za svoje mesto na tržištu.