Raspodela sredstava opštinskog budžeta

Na sednici održanoj u Gradskoj kući u Rumi, Opštinsko veće je donelo odluke o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata i programa koji su od značaja za Opštinu i to iz oblasti kulture i rada udruženja sa teritorije opštine Ruma. Za projekte i programe u oblasti kulture, a na osnovu Rešenja o dodeli sredstava iz budžeta, dodeljeno je ukupno 7.886.000 dinara od ukupno 8,5 miliona dinara predviđenih po konkursu. Udruženjima čiji je rad značajan za Opštinu Ruma, dodeljena su sredstva u iznosu od 7.295.000 dinara od predviđenih 8,5 miliona. Neraspodeljena sredstva nalaze se u rezervi i koristiće se i dodeljivati i u toku godine.