Prevoz studenata

Predsednik Opštine Ruma, doneo je rešenje o priznavanju prava na regresiranje troškova prevoza studenata za školsku 2017/2018. godinu. Radi se o 155 studenata. Spisak studenata koji su ostvarili to pravo nalazi se na zvaničnom sajtu Opštine Ruma. Tamo je navedena i napomena da na osnovu Odluke o regresiranju troškova prevoza studenata u Vojvodini i Odluke o dodeli stipendija na teritoriji opštine Ruma studenti, dobitnici stipendija ili kredita ministarstva, kao i dobitnici opštinske stipendije ne ostvaruju pravo na regresiranje troškova prevoza u međumesnom saobraćaju.