Poslovi na održavanju biofekalnog kolektora na GP Batrovci

Republička direkcija za imovinu je, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, poslove na održavanju biofekalnog kolektora na Graničnom prelazu Batrovci i ove godine dodelila Javnom komunalnom preduzeću “Standard” iz Šida, kao najboljem ponuđaču. Radnici JKP “Standard” u narednih godinu dana biće angažovani na održavanju ovog kolektora na najfekventnijem graničnom prelazu u zemlji.