Mladi ostaju u selu

Već decenijama unazad postoji tedencija mladih ljudi da se sa sela kreću ka obližnjim gradovima. Kako statistika pokazuje, to je jedan od najbitnijih razloga zbog čega svako četvrto selo u Srbiji izumire. Nakon završene srednje škole ili fakulteta, mladi sa sela odlaze u obližnje gradove u potrazi za dobro plaćenim poslom. Ipak, postoje i oni sve brojniji primeri mladih poljoprivrednika koji odlučuju da ostanu na selu i nastave stopama svojih predaka.

Mladi poljoprivrednik iz rumskog sela Dobrinaca doneo je odluku da ostane u svome rodnom selu, da nastavi da neguje i uvećava svoje domaćinstvo i imanje. Oslanjajući se na dugu tradiciju u proizvodnji i moderne metode u proizvodnji, Vlada Smukov tvrdi da mladi ipak mogu da opstanu u selu i da poljoprivredi u Sremu daju nove obrise.

Za mlade na selu posebno je bitno da se međusobno povezuju kako bi bili u toku sa novinama koje povećavaju prinose useva. Zato se mladi povezuju i komuniciraju putem blogova na internetu koji su se pokazali kao bitan izvor informacija.

Pored aktuelnih podsticaja koje Republika Srbija daje poljoprivrednicima na selu potrebno je nastaviti sa motivacijom mladih kako bi poljoprivreda u Sremu nastavila da se razvija uzlaznom putanjom.