Mere aktivne politike zapošljavanja

Opština Ruma će i tokom 2018. godine finansirati mere aktivne politike zapošljavanja. Opštinsko veće je na sednici izglasalo Lokalni akcioni plan zapošljavanja Opštine Ruma. Cilj ove politike jeste da se poboljšaju uslovi na tržištu rada i da se usklade odnosi, ponude i potražnje. Opština Ruma je obezbedila 15 miliona dinara i u toku 2018.godine tim sredstvima će se finansirati stručna praksa i javni radovi.