Konkurs za izbeglice

Opština Pećinci raspisala je Javni konkurs za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, davanjem u zakup 15 stambenih jedinica, sa mogućnošću kupovine, na teritoriji opštine Pećinci. Stanovi, za koje izbegličke porodice mogu da se prijave, biće izgrađeni u sklopu stambene zgrade u Šimanovcima, čija izgradnja je, podsećamo rezultat potpisanog ugovora između Komesarijata za izbeglice i migracije i Opštine Pećinci, a u sklopu Regionalnog stambenog programa Potprojekat 7 – Komponenta 4. Izgradnju stanova, finansiraće Komesarijat, a Opština Pećinci je besplatno ustupila građevinsko zemljište za izgradnju stambene zgrade. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima je do 16. marta ove godine. Javni poziv je objavljen na sajtu Opštine Pećinci, gde izbegličke porodice mogu preuzeti sve potrbne obrasce prijave.