Jednokratna pomoć trudnicama

Preuzeta fotografija

Nezaposlene buduće majke sa prebivalištem na teritoriji opštine Inđija imaju pravo na jednokratnu pomoć u visini prosečne zarade. Lokalna samouprava opredelila je sredstva za jednokratnu novčanu pomoć trudnicama. Pravo na jednokratnu pomoć nezaposlena trudnica ostvaruje pod sledećim uslovima: da ima prebivalište na teritoriji opštine Inđija najmanje 6 meseci u trenutku podnošenja zahteva, potrebna je lična karta, da je prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, uverenje o nezaposlenosti, kao i da je najmanje u 28. nedelji trudnoće sa potvrdom lekara – ginekologa. Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad. U toku 2017. godine pozitivno je rešeno 77 zahteva i isplaćen iznos od 3.973.160 dinara.