Elektronski korisnički servis COBISS

Narodna biblioteka “Simeon Piščević” u Šidu omogućila je korisnicima upotrebu elektronskog korisničkog servisa COBISS, koji pojednostavljuje postupak uzimanja i vraćanja knjiga. Korisnicima se pruža mogućnost da putem interneta pretražuju bazu podataka i dobiju podatke o tome da li biblioteka ima određenu publikaciju, da li je trenutno dostupna, a ukoliko nije, kada će biti na raspolaganju. Prvi korak u realizaciji ovog projekta bila je obrada i unos podataka kompletnog književnog fonda, knjiga i monografija, a potom i serijskih publikacija. Sledeći korak u primeni elektronskog korisničkog servisa je digitalizacija zavičajne građe. Inače, u ovoj godini Narodna biblioteka je učenicima osnovnih škola i starijima od 60 godina omogućila besplatno učlanjenje.