Dva neradna dana

Povodom državnog praznika, po izmenjenom režimu radiće se i u Sremskoj Mitrovici. Pa tako, 15. i 16. februara, odnosno u četvrtak i petak, parking servis neće raditi. Takođe, ni administrativne službe u “Komunalijama”. “Gradsko zelenilo”, takođe, neće raditi ta dva dana. Sve javne ustanove praznuju i primenjuju izmenjen režim radnog vremena. Tokom neradnih dana dežuraće hitna služba, tokom 24 sata.