Bez hemijskih mera zaštite, samo prihrana

Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja. Pregledom biljaka, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice poznatije kao Septoria. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a stručnjaci nastavljaju sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva. Jedino je preporuka da se izvrši prihrana ozimih useva, jer je iskorišćenost hranjivih materija iz zemljišta bila pojačana u proteklom periodu. Pred prihranu treba obaviti, merenje stanja zemljišta kako bi se utvrđile stvarne potrebe.