Obezbediti i kvalitetno seme za setvu

Uskoro će početi setva prolećnih useva (kukuruz, soja, suncokret), pa stoga treba na vreme osim pripreme parcela obezbediti i kvalitetno seme. Da bi poljoprivrednici bili sigurni u ono šta kupe, na svakom proizvodu se stavlja odgovarajuća deklaracija. Poljoprivredni proizvođači prilikom kupovine semena za setvu, treba da obrate pažnju na sve karakteristike sa deklaracije, čime će omogućiti setvu kvalitetnog semena. Setvom u optimalnom roku i primenom pravilne i pravovremene agrotehnike, postići će kvalitetnu i rodnu žetvu.