Obilaznica oko Šida i rehabilitacija Ulice Cara Dušana

Opština Šid je počela pripremu izgradnje obilaznog puta oko Šida i renoviranja Ulice Cara Dušana, koja trpi najveći teret intenzivnog tranzitnog saobraćaja teških kamiona. Počela je izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Ovaj projekat Opština Šid, kao investitor radova, realizovaće u saradnji sa suinvestitorima, JP “Putevi Srbije” i Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, U toku je izrada projektno tehničke dokumentacije, koju radi “Šidprojekt”.

Izgradnjom obilaznice bitno bi se rasteretili državni i opštinski putevi od intenzivnog teškog teretnog saobraćaja, povećala bi se bezbednost učesnika u saobraćaju, a bilo bi još benefita.

Ipak, građani će na samu izgradnju obilaznice sačekati još koju godinu. Kako nadležni najavljuju, ove godine trebalo bi da bude urađena projektno–tehnička dokumentacija, a izgradnja se očekuje do 2021. Bitno je da se krenulo sa “mrtve” tačke.