Prihvaćen izveštaj

Veće u Rumi prihvatilo je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za period od 01.01. do 31.12.2017. godine. Prema Izveštaju ukupni prihodi i primanja budžeta Opštine sa prenetim, neutrošenim sredstvima iz prethodne godine iznose 1.758.923.765 dinara, odnosno 84,98% bruto planiranih prihoda, a rashodi iznose za ovaj period 1.577.864.451 dinara ili 76,23% od planiranog. Predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, izjavio je kako je zadovoljan izvršenjem budžeta za 2017. godinu.