Sastanak u Gradskoj kući

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici, organizovan je sastanak Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavnika AP Vojvodine i gradonačelnika Vladimira Sanadera. Tema sastanka, bila je oblast navodnjavanja u Srbiji.

Na sastanku zatvorenog tipa, Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, Evropske banke za obnovu i razvoj, sa predstavnicima AP Vojvodine i gradonačelnikom Vladimirom Sanaderom, koji je održan u Sremskoj Mitrovici, govorilo se o sistemima za navodnjavanje u Republici Srbiji. Poseta je organizovana, kao nastavak skorašnjeg Memoranduma o saradnji između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, gde su definisani petogodišnji planovi. Prema rečima Miloša Milovanovića, iz Organizacije  za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, pored navodnjavanja, uporedo će se raditi i na promociji izvoza poljoprivrednih  prehrambenih proizvoda iz Srbije.

Osnovni cilj i prioritet današnjeg sastanka u Sremskoj Mitrovici, kako ističe gradonačelnik Sanader, jeste taj, da se pored rešavanja sistema za navodnjavanje, omoguće što bolji uslovi svim poljoprivrednicima i to uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu i Evropske banke, koji su zainteresovani da pomognu.

Kroz sistem navodnjavanja, sama proizvodnja voća i povrća, doneće nove i bolje prihode, što podrazumeva bolji društveni prihod i bruto proizvod same države. Prema rečima prvog čoveka Sremske Mitrovice, Vladimira Sanadera, prioritet je uređenje kanalske mreže na tri područja i to: Popova bara, Jaračka jarčina i Petrovci. Pored ova tri lokaliteta, tu je i kanal Vrtič, koji se pruža od sela Martinci prema opštini Šid, a koji se može iskoristiti za navodnjavanje. Sistemi za navodnjavanje biće finansirani od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, dok će Organizacija za hranu i poljoprivredu dati tehničku podršku ovim investicijama.